Vinnere av STA-quizen!

Vinnere av STA-quizen!

Under årets Studiestartfestival var det lagt opp til en aldri så liten quiz ved STA-standen, hvor deltakerne ble bedt om å svare på følgende tre spørsmål:

1. Hva står STA for?
2. Hva heter lederen i STA?
3. Nevn tre ting som er viktig for deg som student.

Responsen var enorm, og STA-styret kan med glede melde at det er Solveig Hauge og Phyranong Veng som har vunnet hvert sitt gavekort på Kafè Kampus!

 

During the Student Festival, there was an ongoing quiz about STA at the STA-stand, where the participants were asked to answer the following questions:

1. What does STA stand for?
2. Who is the leader in STA?
3. Mention three things that are important to you as a student.

The response was overwhelming, and the board is pleased to announce that the winners are Solveig Hauge and Phyranong Veng, who will each recieve a gift certificate at Kafè Kampus!

No comments