Vi gleder oss til 2017

Vi gleder oss til 2017

 

2016 har helt klart vært et år for gjennomslag for studentene. Dette har krevd mange års arbeid, og  gjennom de siste årene har STA-styrer lagt til rette for at studentenes interesser har fått en sentral rolle på Universitet i Agder. 

Universitetsstyret hadde tydeligvis studentenes interesser i tankene når de vedtok både budsjett og handlingsplan for 2017. Aldri før har budsjettet og handlingsplanen vært mer studentvennlig.

Studentombud, pedagogisk merittering, praksis inn i utdanninger og studenter inn i forskning er bare noe av det som er vedtatt som kommer studentene til gode.

Etterlengtet studentombud

Stadig flere universiteter og høyskoler har etablert studentombud etter anbefalinger fra studentene. Et studentombud skal ta vare på studentenes rettigheter i studietiden. Som student kan det oppstå situasjoner som det er vanskelig å vite hvordan man skal håndtere. Et studentombud er en juridisk uavhengig person som kan bistå i både fusksaker, praksisproblemer eller andre problemer som måtte oppstå i studiene.

Studenter inn i forskning

Å bruke studenter som forskningsassistenter ble i høst en så stor suksess at Universitetet i Agder ønsker å videreføre ordningen. Ordningen vil gi studenter økt kunnskap om forskning og motivere studenter til en karriere innen forskning. Å rekruttere dyktige unge forskere kan bidra til at UiA hevder seg både i nasjonal og internasjonal konkurranse om de beste forskerne.

I sammenheng med dette skal det etableres et samskapingsverksted som skal være en kreativ og sosial arena der studenter, forskere og eksterne partnere møtes på tvers av fag, institutter og fakulteter, for å sammen løse samfunnets utfordringer.

Praksis i utdanning

I handlingsplanen til UiA for 2017 ble det vedtatt at det skal etableres i utdanninger som ikke har obligatorisk praksis i rammeplanene. STA har sammen med flere studentdemokratier i Norge vært opptatt på at også studier uten obligatorisk praksis skal ha dette. Ikke bare vil dette gi studenter mulighet til å orientere seg i jungelen av muligheter i arbeidsmarkedet, men også i større grad tilegne seg kunnskap som behøves i arbeidsmarkedet, og knytte studiene til arbeidslivet.

Oppussing av Alibiet

I 2016 startet oppussingen og utbyggingen av Bluebox. Denne forbedringen gir studentaktivitetene både bedre lagerplass og et felles aktivitetsrom med kontorplass til studentaktiviteter. I 2017 skal også Alibiet pusses opp, slik at også aktivitetene i Kristiansand får tilfredsstillende kontorarealer. Og ikke nok med det, også festlokalene får en ansiktsløftning i budsjettet for 2017.

Studentåret 2017 – en oppsummering

De overnevnte punktene er bare noe av det studentene kan glede seg til i tiden som kommer. Det skal også satses på pedagogisk merittering, som handler om at forskere og undervisere skal sidestilles. Målet med dette er at undervisning skal bli mer attraktivt, og målet er at det skal bli like attraktivt som forskning.

Det skal ved Universitetet i Agder etableres et læringssenter hvor både studenter og vitenskapelige-og administrativt ansatte kan møtes for å skape og utvikle nye læringsformer. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på våre studier. I tillegg er det bevilget ekstra midler til fremtidige søknader om sentre for fremragende utdanning (SFU), som vil være med på å øke status og kvalitet for undervisning på UiA.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Julehilsner fra Kai Steffen, Helene, Sunniva, Kristian og Clare

No comments