Valg til Studentparlamentet!

Valg til Studentparlamentet!

I perioden 15 – 26. oktober skal det velges representanter til Studentparlamentet og til de ulike fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene.

I denne forbindelse trenger vi kandidater og nå er tiden inne for å stille til valg!

Studentparlamentet er det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Det behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA, SiA og STA.

Ønsker du å stille til valg så finner du kandidatskjema her:  Kandidatskjema SP-valg

Absolutt siste frist for å stille som kandidat er mandag 1.oktober

No comments