Valgforsamling

Valgforsamling

Onsdag 11.mai skal vårens siste møte i Studentparlamentet avholdes, en av sakene er valgforsamling til råd, styrer og utvalg.

STA utlyser med dette valg til:

  • Leder av Studentorganisasjonen i Agder (100% stilling, det må leveres søknad og CV).
  • Informasjonsansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder 
  • Lokalavdeling STA Grimstad, seks representanter
  • Valgkomiteen til Studentorganisasjonen i Agder, to representanter
  • Landsstyret til Norsk studentorganisasjon, to faste og to vara
  • Læringsmiljøutvalget, 3 faste og 3 vara
  • Studieutvalget, 2 faste og 2 vara
  • Skikkethetsnemda, 2 faste og 2 vara
  • Referansegruppen til Kvalitetsikringssystemet, 2 faste og 2 vara

Fristen for å stille til valg er utvidet grunnet for få kandidater, kandidatskjema og eventuelle spørsmål kan sendes til sta@stastudent.no .

Valgprosessen

Om en ønsker å stille til valg må en levere et kandidatskjema til STA der en skriver navn, adresse osv, skjema sendes tilsta@stastudent.no . Kandidatene som stiller til leder av STA, må også sende inn CV og søknad. Etter at fristen har gått ut vil alle kandidatene kontaktes av STAs valgkomité. Valgkomiteen har som ansvar å intervjue alle kandidatene og innstille på hvem de mener passer best til de ulike verv. Alle kandidater vil bli innkalt til intervju, der en blant annet vil få spørsmål om hvorfor en har stilt til valg, personlige egenskaper osv.

Når intervjuene er over vil valgkomiteen innstille på de ulike vervene, denne innstillingen vil de presentere på møtet i Studentparlamentet onsdag 11.mai. Etter innstillingen er lest opp, vil Studentparlamentet stemme over de ulike valgene, studentparlamentets medlemmer kan stemme slik som de ønsker og er ikke nødt til å følge valgkomiteens innstilling.

No comments