Valgforsamling 22.05.13

Valgforsamling 22.05.13

Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg.

Den 22.mai avholdes det valgforsamling i regi av Studentorganisasjonen i Agder.

Her skal det velges en representanter til en rekke verv både lokalt og nasjonalt. 

 

Følgende verv er på valg:

 

Studentorganisasjonen i Agder (STA)

– Leder i STA-styret. (Vervet er en 100 % stilling, derfor kreves det CV av alle kandidater)

– Informasjonsansvarlig i STA-styret.

– Tillitsvalgtansvarlig i STA-styret (suppleringsvalg)

– Leder av Valgkomiteen.

– Medlem av Valgkomiteen.

– Lokallagsleder STA-Grimstad.

– 5 representanter til STA-Grimstad. 

 

Norsk Studentorganisasjon (NSO)

– 2 faste og 2 vararepresentanter til Landsstyret

 

Universitet i Agder (Kjønnsfordeling)

– 2 faste og 2 vararepresentanter til Studieutvalget.

– 3 faste og 3 vararepresentanter til Læringsmiljøutvalget. 

– 2 faste og 3 vararepresentanter til Referansegruppen for Kvalitetsikringssystemet. 

– 2 faste og 2 vararepresentanter til Skikkethetsnemda.

 

For stillingsbeskrivelser, se her.

 

Spørsmål angående vervene kan rettes til valgkomiteen på valg@stastudent.no.

 

Fristen for å stille til valg og bli vurdert av Valgkomiteen er satt til 8.5.13.

Kandidatskjema for valg til råd styrer og utvalg

Kandidatskjema sendes til: sta@stastudent.no

No comments