Valgforsamling i mai

Valgforsamling i mai

Obs! Ny dato: 22. mai

Studentorganisasjonen i Agder skal på Studentparlamentsmøtet 22. mai
ha valg til følgende verv:

 

  • Leder i STA: STAs, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. Ansatt i 100% stilling. Ansvar for den daglige driften av STA og ansvarlig for fremdriften i STA og SP. Skal legge til rette for at studentmassens synspunkter blir hørt og har ansvar for oppfølging av fag- og forskningsrelaterte saker. Leder er STAs ansikt utad og har ansvar for håndtering av media. Leder har fast plass i Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder. Vervet går fra 1. juli til 30. juni.
 
  • Informasjonsansvarlig i STA: Vervet går fra 1. juli til 30. juni. Ansvarlig for å formidle informasjon fra STA til studenter, universitetet og eksterne aktører og sørge for at informasjonen er lett tilgjengelig for studentene. Infoansvarlig har hovedansvaret for oppdatering av stastudent.no, og har sammen med nestleder ansvar for profileringen av STA.
 
  • STA Grimstad: Studentorganisasjonens forlengede arm til Grimstad. STA Grimstad har ansvar for alle studentaktivitetene i Grimstad, for å ta opp saker relatert til Grimstad og hjelpe enkeltstudenter. Det skal velges 6 representanter.
 
  • Læringsmiljøutvalget: Underlagt universitetsstyret og skal bidra til å overvåke og bedre studentenes læringsmiljø. Dette kan være fysiske, psykososiale, undervisnings- og velferdsmessige forhold. Det er møter ca. 1 gang i måneden. Lønnet verv
 
  • Studieutvalget: Universitetsstyrets rådgivende organ i saker som gjelder studie- og fagplaner forhold knyttet til disse, samt oppfølging av kvalitetssikringssystemet. Det er møter ca. 1 gang i måneden. Lønnet verv.
 
  • Skikkethetsnemnda: Skal behandle saker om skikkethet for læreryrket eller som helse- og sosialpersonell. Studentrepresentanter oppnevnes for et år. 
 
  • Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon (NSO): Landsstyret er øverste organ mellom Landsmøtene (LM), og møtes fem ganger i året. Landsstyret følger opp styrets arbeid, og gjør vedtak i viktige og prinsipielle saker som dukker opp i løpet av perioden mellom to LM. Landsstyret innstiller i alle landsmøtesakene.
 
  • Referansegruppen for kvalitetssikringssystemet: Referansegruppen vurderer årlig behov for endringer i kvalitetssikringssystemet og fungerer som en møteplass for konstruktiv kritikk og innspill til kvalitetssikringssystemet fra fakultetene, Avdeling for lærerutdanning og studentene. Det skal velges 2 faste representanter samt 1. og 2. vara.
 

 

[button link=»mailto:valg@stastudent.no?subject=Kandidatur valgforsamling» type=»big» color=»orange» newwindow=»yes»] Meld ditt kandidatur![/button]

 

 

 

[button link=»http://www.stastudent.no/wp-content/uploads/2011/11/Kandidatskjema-2011.doc» color=»orange» newwindow=»yes»] Last ned kandidatskjema[/button] 

 


 

Send en e-post til valg@stastudent.no eller fyll ut kandidatskjemaene som ligger i Vrimlehallen i Kristiansand og Grimstad og putt det i STA sine postkasser. Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål om de ulike vervene.

Fristen for å melde sitt kandidatur er onsdag 9. mai. kl. 23.59

(Du kan også melde ditt kandidatur på møtet 22. mai)

No comments