Kandidater Handelshøyskolen UiA

Utdanning som global sikkerhetspolitikk

Utenriksminister Børge Brende i lunsj med engasjerte studenter og utdanningdebatt ved Universitet i Agder.

F.v: Amna Drace, Kristian Bjelbøle Bakken og Jacob Haugmoen Handegard.

#begrunnelse

Etter initiativ fra studentrepresentantene i Studieutvalget vedtok Studentparlamentet 28. April resolusjonen #Begrunnelse,  hvor de krever at UiA skal […]

STA-styret 2015-2016

UTLYSING AV VALG TIL RÅD, STYRER OG UTVALG

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 11. MAI 2016 VELGE REPRESENTANTER TIL FØLGENDE VERV:   Leder i STA: STA-lederen er STA, […]

Emnet ORG123 gis for andre år på rad og skriver seg inn i tillitsvalgtboka som et av flere viktige tiltak for å stadig forbedre studentmedvirkningen på Universitetet i Agder.

DE VIL VÆRE MED Å GJØRE UIA BEDRE

28 tillitsvalgte tar denne våren emnet ORG123 – et fag for tillitsvalgte ved UiA. Emnet ORG123 gis for […]

Aktivitetenes_dag_2016 - 1

Studentaktivitetenes dag 2016

  Onsdag 3. februar fra 10:00 – 15:00 ble årets store arrangement for studentaktivitetene ved UiA arrangert. Hele […]

Bokstav A mot himmel

Nå har vi muligheten til å løfte UiA til nye høyder!

Det skal dette halvåret utarbeides en ny strategi for Universitetet i Agder 2016-2020. Det vil torsdag 28. januar […]