In English

Kandidater Handelshøyskolen UiA

Klikk her for direkte link til valglokalet.
Her er kandidatene for Handelshøyskolen UiA:

Ole Jørgen Larsen

Publisert av Dato: 17/10/2014 Kategori: Handelshøyskolen UiA | Comments Off

Økonomi og administrasjon

Les mer

Stine Vaksvik Jørgensen

Publisert av Dato: 16/10/2014 Kategori: Handelshøyskolen UiA | Comments Off

Markedsføring og ledelse, bachelor Hvorfor skal jeg stemme på deg? Jeg vil ta ansvaret for at studentenes stemmer blir hørt av ledelsen ved UiA. Jeg er engasjert i saker som angår studenter. Gjennom å være tillitsvalgt for kullet mitt, næringslivsansvarlig i Emporium og studentambassadør for UiA er jeg vant til å tale studentenes sak og å snakke foran store forsamlinger. Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Jeg vil at alles studentene skal bli sett og hørt av UiA. Aktuelle saker: opprettholde og forbedre...

Les mer

Sindre Tveitan Dokken

Publisert av Dato: 16/10/2014 Kategori: Handelshøyskolen UiA | Comments Off

Økonomi og administrasjon Hvorfor skal jeg stemme på deg? Du skal stemme på meg fordi jeg stiller opp, styrker debattene, og sitter på en del relevant bakgrunnskunnskap for vervet gjennom mine andre verv i ESN Agder og referansegruppa for kvalitetsikringssytemet ved UiA. Denne totalpakken bidrar til at jeg kan gjøre Studentparlamentet bedre og mer relevant for akkurat deg. Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? I all hovedsak å styrke samarbeidet i studentmiljøet ved UiA, gjennom å tilrettelegge for økt...

Les mer

Nina Bjørneby Klefstad

Publisert av Dato: 16/10/2014 Kategori: Handelshøyskolen UiA | Comments Off

Rettsvitenskap Hvorfor skal jeg stemme på deg? Jeg ble imponert over STAs kampanje mot sammenslåingen av UiA og HiT. Slik vil jeg kjempe når viktige temaer kommer opp! Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Nå skal vi endelig ha vår første eksamen digitalt! Jeg brenner spesielt for å sikre og forbedre denne eksamensformen. Hva er den største utfordringen i din hverdag som student? Det er vel å få tida til å strekke til! Da er det flott at noen flittige studenter jobber i kulissene for å klargjøre all...

Les mer

Malin Elisabeth Lunde

Publisert av Dato: 16/10/2014 Kategori: Handelshøyskolen UiA | Comments Off

Økonomi og administrasjon Hvorfor skal jeg stemme på deg? Jeg vil jobbe videre med typiske kjernesaker som har blitt jobbet med før, men som fremdeles er viktig for studentene. Motivasjonen min til dette vervet er i hovedsak for erfaringens skyld, men også for å være med på å gjøre en forskjell! Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Jeg vil fremme gode læringsforhold for studentene. Økt kapasitet når det kommer til grupperom og lesesaler, bedre studiekvalitet og et tettere samarbeid med næringslivet....

Les mer

Lars-Fredrik Ø. Bodal

Publisert av Dato: 16/10/2014 Kategori: Handelshøyskolen UiA | Comments Off

Økonomi og administrasjon, master Hvorfor skal jeg stemme på deg? Fordi jeg blir fort engasjert, og kommer til å gjøre det jeg kan for å innfri forventningene dere måtte ha av meg som medlem av Studentparlamentet. Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Jeg har opplevd hvor godt og inkluderende et studentmiljø kan være, og derfor vil jeg jobbe for å styrke båndene mellom de ulike organisasjonene og UiA. Jeg tror også det hadde vært en idé å få til digitale forelesninger ved universitetet, slik som de...

Les mer

Kirsti Lysklætt Andersen

Publisert av Dato: 16/10/2014 Kategori: Handelshøyskolen UiA | Comments Off

Økonomi og administrasjon Hvorfor skal jeg stemme på deg? Stem på meg hvis du vil ha større innflytelse på din egen studiehverdag – jeg tørr å si ifra om ting som bør endres til det beste for oss studenter! Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? For det første, så vil jeg jobbe for at vi får en midtveisevaluering av fagene gjennom en spørreundersøkelse på nett. På denne måten vil vi kunne påvirke fag og forelesninger gjennom hele studieåret! Jeg ønsker også å jobbe for en bedre kantine...

Les mer

Kamilla Sillerud Jacobsen

Publisert av Dato: 16/10/2014 Kategori: Handelshøyskolen UiA | Comments Off

  Økonomi og administrasjon Hvorfor skal jeg stemme på deg? Jeg er en god lytter og en god taler. Jeg tør å ta studentenes kamp. Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Flere og bedre lesesalsplasser og studentarbeidsplasser. Lengre åpningstider og helgeåpent bibliotek under hele semesteret. Hva er den største utfordringen i din hverdag som student? Det er for få plasser til å jobbe med studiene både alene og til gruppearbeid. Hvilke personlige egenskaper kan du tilføre vervet som...

Les mer

Hilde Kristin Steen

Publisert av Dato: 16/10/2014 Kategori: Handelshøyskolen UiA | Comments Off

Økonomi og administrasjon (stiller kun til fakultetsstyret) Hvorfor skal jeg stemme på deg? Jeg er veldig motivert til å gjøre en god jobb for studentene. Etter å ha gått på UiA i tre år, har jeg faktisk aldri visst hvem som har vært min representant. Dette vil jeg endre på ved bla synliggjøring, slik at alle kan enkelt komme med saker til meg som jeg tar opp på fakultetsmøtene. Jeg ønsker at alle skal bli hørt og jeg vil høre på deg. Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Jobbe for at HHS er og...

Les mer

Helene Vedal

Publisert av Dato: 16/10/2014 Kategori: Handelshøyskolen UiA | Comments Off

Økonomi og administrasjon (stiller kun til SP) Hvorfor skal jeg stemme på deg? Du skal stemme på meg fordi jeg etter et år i Studentparlamentet fortsatt er godt over gjennomsnittet engasjert, og ønsker å fortsette å jobbe for å forbedre din studiehverdag! Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Jeg vil jobbe for at studentenes meninger skal telle mer i saker som angår studentene. Jeg vil også forbedre midtveisevalueringer og jobbe for å innføre sluttevalueringer. Og sist, men ikke minst vil jeg jobbe med...

Les mer