Valg til Studentparlamentet!

Valg til Studentparlamentet!

SP-valg 2012 featured

Har du lyst til å være med å bestemme hvem som skal sitte i STA-styret? Har du lyst til å være med å se på søknader fra nye studentaktiviteter? Har du lyst til å svare på høringer fra UiA angående eksamensreglementet? Vær med og sett ditt spor på fremtiden!

Studentparlamentet representerer alle studentene ved Universitetet i Agder (UiA), og er øverste beslutningsorgan i Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet velges om høsten, og har virkeperiode fra januar til desember. Alle fakultet og avdeling for lærerutdanning velger representanter til Studentparlamentet, antallet representerer avhenger av hvor mange studenter det er ved fakultetet/avdelingen. Alle studenter som er semesterregistrerte kan stille til valg.

Studentparlamentet er høringsinstans for blant andre UiA og Norsk Studentorganisasjon. Det vil si at det er Studentparlamentet som uttaler seg på vegne av alle studentene i viktige saker. Studentparlamentet kan gjøre prinsipielle vedtak på vegne av alle studentene på UiA, og er derfor en svært viktig del av studentdemokratiet.

De med flest stemmer blir også valgt inn i Velferdstinget som tar opp velferdspolitiske saker og jobber opp mot Studentsamskipnaden i Agder (SiA). En annen viktig oppgave for Velferdstinget er å fordele studentsosiale midler. Rundt 1,8 millioner kroner fordeles årlig på studentaktivitetene og linjeforeningene ved alle medlemsskolene til SiA.

Studentparlamentet velger også studentrepresentanter til ulike råd, styrer og utvalg ved UiA, STA og Norsk Studentorganisasjon (NSO).

  • Siste frist for å stille som kandidat er mandag 7. oktober
  • Valget foregår i perioden 21. oktober – 1. november
  • Alle studenter kan stille til valg

Ønsker du å stille til valg så finner du kandidatskjema her: Kandidatskjema-SP-valg

 

No comments