Valg av ny velferdsansvarlig

Valg av ny velferdsansvarlig

Da Anna Louise Nes Axelsen skal påbegynne mastergradsstudier i Ås, trenger STA en ny velferdsansvarlig.

Ny velferdsansvarlig skal velges på studentparlamentsmøtet onsdag 29.august og hvis du har lyst til å stille til vervet kan du sende et kandidatskjema til valg@stastudent.no.

Vervet er ulønnet og har en virkeperiode til 31.12.12.

Frist for å stille til valg, hvis man vil bli intervjuet av valgkomiteen, er søndag 26.08.2012 klokken 23.00.

Stillingsinnstruksen til velferdsansvarlig er som følger: 

4 Velferdsansvarlig

 4.1 Definisjon

Velferdsansvarlig (VA) er ansvarlig for kontakt med alle studentaktivitetene samt velferdsrelaterte saker i studentorganisasjonen.

 4.2 Valgbarhet

VA velges inn i STA-styret på Studentparlamentets valgforsamling i november. VA konstitueres av det nye STA-styret. VA velges for én periode (1.1- 31.12).

 4.3 Ansvarsområde

VA har ansvaret for kontakten med alle studentaktivitetene og linjeforeningene.

VA har ansvaret for å være et bindeledd mellom Alibistyret og Stiftenstyret.

VA er ansvarlig for velferdsorienterte saker i Studentorganisasjonen.

 

4.4 Konkrete gjøremål

VA har ansvar for kontakten mellom STA og alle studentaktivitetene og linjeforeningene.

VA har møteplikt på STAs styremøter.

VA leder møtene i Fellesrådet i Kristiansand, og er, sammen med organisasjonssekretæren, ansvarlig for innkalling til møter.

VA har fast plass i Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder

VA er ansvarlig redaktør for STATUS.

VA er, sammen med organisasjonssekretæren, ansvarlig for å innhente oppdaterte vedtekter fra studentaktivitetene og linjeforeningene.

VA har møterett i Alibistyret og Stiftenstyret, og kan innkalles ved et gjensidig behov.

VA plikter å være et aktivt styremedlem, og kan tildeles saker som ikke har direkte med vervet å gjøre.

No comments