Valg av ny nestleder

Valg av ny nestleder

På studentparlamentsmøtet 31.august 2011 skal det holdes suppleringsvalg av ny nestleder for STA.

Nestleder er ansatt i 50% stilling og vervet går frem til 31.desember 2011. Som nestleder er man leders stedfortreder og blant annet ansvarlig for kurs og konferanser, økonomi og profilering av STA.

Om du er interessert i å stille, eller har spørsmål, ta kontakt med STA på tlf.: 38 14 20 10 eller mail: sta@stastudent.no

No comments