Valg av delegater til NSOs landsmøte 2015!

Valg av delegater til NSOs landsmøte 2015!

Landsmøtet er NSOs øverste beslutningsorgan. NSOs 5. landsmøte blir avholdt på Thon Hotel Arena i Lillestrøm, 17.-19. april 2015. Det vil også bli holdt et forberedende regionsmøte 20.-22. mars.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge. NSO består av 44 medlemslag fra universiteter og høyskoler over hele landet, og representerer om lag 200 000 studenter. NSOs mål er å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter på landsbasis.

Vil du være med på å forme studentenes framtid?

På valgforsamling onsdag 18. februar skal det velges 10 delegater med 10 vararer som skal representerer UiA og tale studentenes sak under Norges viktigste politiske studentarrangement.

Fyll ut Kandidatskjema og send dette til sta@stastudent.no innen fredag 13. februar 2015.

Ta gjerne kontakt med oss på sta@stastudent.no dersom du har spørsmål.

 

NB! Vi har fått tilbakemeldinger på at noen ikke får til å åpne kandidatskjema ved å trykke på lenken over. Hvis det gjelder deg: To kontakt på mailen over, eller info@stastudent.no, så sender vi det til deg på mail!

 

Klikk her for mer informasjon om NSO og Landsmøtet.

No comments