Utlysning til politiske utvalg

Utlysning til politiske utvalg

For english, see below.

 

STA har tre politiske utvalg som fungerer som ekspertgrupper for STA sine tre politiske områder; Fag-og forskning, velferd og internasjonalt. Utvalgene arbeider blant annet med å revidere politikk og fungerer som rådgivere i forbindelse med høringer og andre uttalelser. Les mer om STAs politikk på de ulike områdene her:

 

Fag-og forskningspolitisk utvalg:
Ledes av fagpolitisk ansvarlig i STA-styret. Fast medlem er STA-leder. I tillegg til dette søker vi nå tre studenter som skal sitte i utvalget for ett år.

Velferdspolitisk utvalg:

Ledes av velferdspolitisk ansvarlig i STA-styret. En av studentrepresentantene fra SiA-styret er fast medlem. I tillegg søker vi to studenter som skal sitte for ett år.

Internasjonalt utvalg:

Ledes av nestleder i STA-styret. Vi søker fire studenter som skal sitte for ett år.

 

Frist for å stille og bli vurdert av valgkomiteen er 13.09.2017.

Kandidatskjema sendes til sta@stastudent.no.
Spørsmål kan rettes til styret eller sekretariatet.

 

 

Announcement for political committees

The Student Organization of Agder (STA) has three political committees that act as expert groups for STA and our three political areas; academic affairs, welfare and international. The committees’ tasks include revising politics, and acting as advisors in connection with hearings and other statements. Read more about STAs policy on the different areas here.

 

Academic affairs committee:

Headed by the officer of academic affairs on the STA-board. Permanent member is the president of STA. In addition, we are now seeking three students who will be a member of this committee for one year.

Welfare policy committee:

Headed by the officer for welfare policies on the STA-board. One of the student representatives from the SiA Board is a permanent member of the committee. In addition, we are now seeking two students who will be a member of this committee for one year.

International committee:

Headed by the vice president of the STA-board. We are now seeking four students who will be a member of this committee for one year.

 

Deadline for applying and be considered by the Election Committee is 13.09.2017.
Send your candidate form to sta@stastudent.no

Question may be addressed to the board or the secretariat.

 

No comments