Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg

Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg

Utlysning!

Onsdag 23. september skal det avholdes valg i Studentparlamentet til noen råd, styrer og utvalg.

 

Vervene som skal fylles er:

 

Valgkomiteen (VK) – suppleringsvalg

Valgkomiteen intervjuer og innstiller på kandidater til de forskjellige råd, styrer og utvalg. Det behøves ett medlem som skal sitte ut 2015.

 

Fordelingsutvalget (FU) 

Fordelingsutvalget er et organ som skal forberede og innstille på saker som gjelder fordeling av drifts- og investeringsmidler til studentaktiviteter og linjeforeninger ved UiA. Det er ikke et krav, men det anbefales at kandidatene har økonomisk forståelse. Det behøves fem medlemmer som skal sitte for ett år.

Kontrollorgan FU

Kontrollorganet skal kontrollere regnskap og budsjett som leveres av studentaktivitetene og linjeforeningene, samt kontrollere at middlene brukes på det som de er søkt til. Det er ikke et krav, men det anbefales at kandidatene har økonomisk forståelse. Det behøves fire medlemmer som skal sitte for ett år.

 

Politiske utvalg

Det skal være tre politiske utvalg, disse skal revidere STAs politikk innenfor sine områder. Utvalgene det gjelder er:

 

Fag- og forskningpolitisk utvalg

Ledes av STA-leder. Faste medlemmer er nestleder i STA og de to faste studentrepresentantene i Universitetsstyret. Det behøves i tillegg to medlemmer som skal sitte for ett år.

 

Velferdspolitiske utvalg

Ledes av Velferdsansvarlig i STA-styret. En representant fra SiA-styret er fast medlem. Det behøves i tillegg to medlemmer som skal sitte for ett år.

 

Internasjonalt utvalg

Ledes av Internasjonalt ansvarlig i STA-styret. En representant fra både ESN Agder og ISU Agder er faste medlemmer.

Det behøves i tillegg to medlemmer som skal sitte for ett år.

 

Frist for å stille og bli vurdert av Valgkomiteen er onsdag 9. september 2015. Kandidatskjemaet sendes til sta@stastudent.no. Hvis du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med styret eller sekretariatet.

No comments