Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg

Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLING 19. NOVEMBER HA VALG TIL FØLGENDE VERV

STAs Valgkomite (2 stk): Har ansvar for å intervjue og vurdere alle innkommne kandidater til verv, før de deretter innstiller på hvem de mener er best egnet. Vervet går fra 01.januar til 31.desember.

Unikumstyret (1 fast med vara): STAs representant i Unikumstyret. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Universitetstyret (2 faste med vara): Universitetsstyret er det øverste beslutningsorganet til universitetet, styret regularer alt som har med studier, studenter, ansatte og forskning. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Opplæring blir gitt og det er møte cirka 8-10 ganger i året. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Klagenemda (2 faste med vara): Behandler klager i ulike studieadministrative saker. Eksempler på saker er fuskesaker eller klager på opptak. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Vervet går fra 01.januar til 31. desember.

Valgstyret (2 faste med vara): Har ansvaret for gjennomføringen av alle valg til universitetets råd, styrer og utvalg. For eksempel er det valgstyret som har det overordnede ansvaret for rektorvalget og valget til universitetsstyret. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Tilsettingsutvalget (2 faste med vara): Behandler tilsetningssaker av faglig personel ved universitetet. Her har du mulighet til å påvirke hvilke forelesere, forskere og studieledere studentene skal ha. Det blir gitt møtegodtgjørelse for vervet. Vervet går fra 01. januar til 31. desember.

Prisutvalget (2 faste med vara): Vurderer og innstiller på hvilket fagmiljø som skal få Utdanningsprisen ved Universitetet i Agder. Vervet går fra 01.januar til 31. desember.

Frist for å stille og bli vurdert av Valgkomiteen er tirsdag 11.november 2014. Kandidatskjema kan sendes til sta@stastudent.no. Spørsmål om vervene kan sendes til sta@stastudent.no.

No comments