Utlysning av Utdanningsprisen ved UiA 2014

Utlysning av Utdanningsprisen ved UiA 2014

Utdanningsprisen ved UiA utlyses nå for andre gang.

Utdanningsprisen har som formål å gi anerkjennelse til en enhet, et miljø eller en enkeltperson ved universitetet som har gjort en markert og dokumenterbar innsats for å utvikle læringsmiljø og/eller studiekvalitet. Læringsmiljø omhandler fysiske og psykososiale forhold. Studiekvalitet omhandler faglig og pedagogisk aktivitet. Prisen skal oppfattes som en tydelig påskjønnelse til arbeid som bidrar til nyskaping og utvikling.

Det er lagt opp til en prosess i to faser:

1.     Nominasjon  
Studenter, ansatte og enheter ved universitetet kan nominere kandidater til prisen. Det er utarbeidet et eget nominasjonsskjema. Begrunnelse for nominasjonen skal være på maks 3 sider. Prisutvalget, oppnevnt av rektor, vurderer de nominerte kandidatene og inviterer inntil fem av kandidatene til videre konkurranse.

2.     Konkurranse 
Inntil fem av de nominerte kandidatene inviteres til videre konkurranse. I konkurransen må kandidatene legge fram dokumentasjon som demonstrerer nyskapende utviklingsarbeid knyttet til læringsmiljø og/eller studiekvalitet og resultatene av dette arbeidet. Det er utarbeidet en veiledning til kandidater som prisutvalget har invitert til konkurransen om prisen. På bakgrunn av framlagt dokumentasjon innstiller prisutvalget én kandidat som vinner av prisen.

Utdanningsprisen tildeles av universitetets styre.

Prisen er på kr. 100.000.

FRIST FOR NOMINASJON AV KANDIDATER: 20. JANUAR 2014

Forslag sendes til Studiesekretariatet v/Anne Marie Sundberg.

For mer informasjon om utdanningsprisen, klikk her.

 

No comments