Utlysning av suppleringsvalg

Utlysning av suppleringsvalg

Studentparlamentet skal på møtet onsdag 27.august 2014 supplere inn en informasjonsansvarlig til STA-styret og en leder av STAs Valgkomitè.

Informasjonansvarlig i STA-styret
Vervet er frivillig og går til 30.juni 2015.
Hovedoppgavene er:

  • Informasjon til studentene
  • Ansvar for STAs informasjonstavler
  • Oppdatering av stastudent.no, i samarbeid med organisasjonskonsulenten


Leder av STAs Valgkomitè

Vervet er frivillig og går til 30.juni 2015.
Hovedoppgavene er:

  • Leder har, sammen med resten av komiteen, ansvar for å intervjue og vurdere alle innkommne kandidater til verv, før de deretter innstiller på hvem de mener er best egnet.

Fristen for å stille og bli vurdert av Valgkomiteen er onsdag 20.august 2014. Kandidatskjema sendes til sta@stastudent.no.

No comments