Utlysing av valg til råd, styrer og utvalg.

Utlysing av valg til råd, styrer og utvalg.

Onsdag 20.mai avholdes det valgforsamling i regi av Studentorganisasjonen i Agder.

 

Her skal det velges en representanter til følgende verv, med funksjonstid fra 1. juli 2015 til 31. juni 2016:

 

Studentorganisasjonen i Agder (STA)

– Leder i STA-styret (Vervet er en 100 % stilling, derfor kreves det CV av alle kandidater).

– Nestleder i STA-styret (Vervet er en 50 % stilling).

– Informasjonsansvarlig i STA-styret (Vervet er en 27,5 % stilling).

– Tillitsvalgtansvarlig i STA-styret (Vervet er en 27,5 % stilling).

– Velferdsansvarlig i STA-styret (Vervet er en 27,5 % stilling).

– Internasjonalt ansvarlig i STA-styret (Vervet er en 27,5 % stilling).

 

– Leder av Valgkomiteen.

– Medlem av Valgkomiteen.

 

– Lokallagsleder STA-Grimstad (Vervet er en 20 % stilling).

– 5 representanter til STA-Grimstad.

 

Universitet i Agder (Kjønnsfordeling)

– 2 faste og 2 vararepresentanter til Studieutvalget.

– 3 faste og 3 vararepresentanter til Læringsmiljøutvalget.

– 2 faste og 2 vararepresentanter til Referansegruppen for Kvalitetsikringssystemet.

– 2 faste og 2 vararepresentanter til Skikkethetsnemda.

 

Mer informasjon om de ulike vervene kommer fortløpende. Hvis du har spørsmål er det bare å ta kontakt med styret eller sekretariatet. All kontaktinformasjon finner du ved å klikke her.


Fristen for å stille til valg og bli vurdert av Valgkomiteen er satt til 6. mai 2015.

KLIKK HER FOR KANDIDATSKJEMA

Hvis noen har problemer med å åpne kandidatskjemaet – send oss en mail, så får du det tilsendt.

Kandidatskjema sendes til: sta@stastudent.no

No comments