Utlysning av suppleringsvalg til Landsstyret og STA-Grimstad

Utlysning av suppleringsvalg til Landsstyret og STA-Grimstad

På Studentparlamentsmøtet onsdag 23.oktober skal SP supplere inn to vararepresentanter til Landsstyret og to medlemmer til STA-Grimstad. 

STA er medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO) sammen med de andre studentdemokratiene i Norge. Landsmøtet er det øverste beslutningsorganet i NSO og det arrangeres en gang i året. Mellom Landsmøtene er det Landsstyret som er det øverste beslutningsorganet i NSO. Landsstyremøtet arrangeres fem helger i året og STA har to + to representanter. STA mangler to vararepresentanter. 

STA-Grimstad er STAs forlengede arm på kampus Grimstad og tar opp aktuelle saker der. STA trenger to medlemmer. 

Fristen for å stille og bli vurdert av Valgkomiteen er mandag 14.oktober. Kandidatskjema sendes til sta@stastudent.no.

No comments