Utdanning som global sikkerhetspolitikk

Utdanning som global sikkerhetspolitikk

Utenriksminister Børge Brende startet sin lange turné for å finne retningen norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk skal ta når det legges frem ny stortingsmelding om litt. Studentorganisasjonen i Agder (STA) var selvfølgelig tydelig på hvordan utdanning spiller en helt avgjørende rolle i det arbeidet.

 

 

Det var i forrige uke en spennende mandag på Universitetet i Agder, fordi Norges utenrikspolitiske støpeformer ble påbegynt. Først i møte med engasjerte studenter, deretter i en spennende debatt om utdanning, såre stater og en verden på flukt.

Under lunsjen med utenriksministeren deltok studentene (f.v.) Grete Jortveit, Bjørnar Dahl, Christin Nicolai Bruun, Kai Steffen Østensen, Jan Erik Buarøy og Silje W. Hammerstad (ikke i bildet).

Under lunsjen med utenriksministeren deltok studentene (f.v.) Grete Jortveit, Bjørnar Dahl, Christin Nicolai Bruun, Kai Steffen Østensen, Jan Erik Buarøy og Silje W. Hammerstad (ikke i bildet).

Europas nærområder er i krise med krig og konflikt i øst og sør. En sammenvevd verden påfører alle smerter når et land kriger mot et annet, sa utenriksministeren under innledningen til debatten om hvilke veivalg norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk skal ta.

 

 

Han la tydelig vekt på at det tradisjonelt sett har vært røde tråder i en omfattende politisk diskurs, uavhengig det er en Høyre- eller Arbeiderparti-utenriksminister. Utenrikspolitikken er det vanligvis tverrpolitisk enighet om.

(saken fortsetter etter bildet)

Utenriksminister Børge Brende innleder før debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitiske veivalg.

Utenriksminister Børge Brende innleder før debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitiske veivalg.

 

For STAs representant i debatten, Kai Steffen Østensen, var det helt avgjørende og vektlegge utdanning som et av mange viktige tiltak i en sikkerhetspolitisk diskusjon.

 

Sikkerhet er ikke bare forsvarsbudsjetter og NATO-allianse. Sikkerhet er å skape utdanning til de menneskelagene som i dag ikke har det. Det er å skape åpenhet, folkeforståelse og mulighet til demokrati. Skal vi kunne møte en fortsatt radikalisering til unge mennesker må vi gi de et alternativ, sa Østensen under debatten.

(saken fortsetter etter bildet)

I panelet deltok både forskere, nyhetsredaktører og STAs egen Kai Steffen Østensen.

I panelet deltok både forskere, nyhetsredaktører og STAs egen Kai Steffen Østensen.

 

Det jobbes i disse dager internasjonalt for å øke trykket inn mot å gi studenter og unge mennesker over hele verden lik mulighet til utdanning. Den globale studentstemmen er et prosjekt Norsk Studentorganisasjon har vært med å sette i gang.

 

Vi trenger noen som kan holde trykket opp mot internasjonale institusjoner og ledere. Noen som kan si ifra når brudd på menneskerettigheter skjer og når unge mennesker blir nektet utdanning. Vi trenger å ha en arena å samles på, forklarte STAs representant.

 

Startskuddet ved Universitetet i Agder vil være grunnlaget for stortingsmeldingen utenriksministerne skal legge frem for Stortinget denne høsten.

 

Utdanning bør være en del av det produktet, fordi det også kan være med å bygge svake stater, etablere demokratisk forståelse hos fremtidens ledere og avlede ekstremisme og radikalisering, avsluttet Østensen.

 

 

 

No comments