Universitetsbyen: workshop om kultur og byens attraktivitet

Universitetsbyen: workshop om kultur og byens attraktivitet

Onsdag 23. mai 2012 kl. 17.00 – 20.00

Sted: Lilletunstova på Universitetet i Agder, Kristiansand

Universitetsbyen

Foto: Iris Engen Skadal/UiA

Du inviteres til workshop «Kultur og byens attraktivitet» på Universitetet i Agder 23. mai om ettermiddagen. Her vil vi samle sentrale representanter fra kulturliv, næringsliv og uteliv i byen, sammen med studenter, universitetet, studentsamskipnaden og kommunen.

Universitetet i Agder og Kristiansand kommune vedtok i november/desember 2011 en melding om universitetsbyen Kristiansand. Det skal nå lages en konkret handlingsplan, og workshops med forskjellige temaer er en del av denne prosessen. Hensikten er å utvikle Kristiansand som universitetsby og styrke samarbeidet mellom UiA, kommunen og andre aktører for å bidra til en positiv utvikling av regionen.

Byens attraktivitet for både studenter og ansatte ved universitetet er av stor betydning.
I meldingen er det et eget kapittel som omhandler dette, med særlig fokus på kultur. Det står blant annet: «For å styrke byen som et attraktivt studiested legges det vekt på en rekke tiltak for å legge til rette for studentenes sosiale og kulturelle liv». Deretter følger en liste over eksempler på slike tiltak, og utgangspunktet for workshopen vil være disse anbefalingene. Det vil også være åpent for flere innspill og forslag, og være en fin møteplass for ulike aktører til å komme sammen og legge planer.

 

[button link=»https://eras.uia.no/reg.php?id=614″ color=»orange» newwindow=»yes»] Meld deg på her (frist 16. mai)[/button]

 

 

Last ned invitasjonen

Last ned universitetsmeldingen

Last ned anbefalinger

 

Eli Skaranger

Universitetet i Agder

Øyvind Berdal

Studentorganisasjonen i Agder

Dagny Anker Gevelt

Kristiansand kommune

 

No comments