Undersøkelse om karriere og utdanning

Undersøkelse om karriere og utdanning

Kjære student,

Velkommen til studentundersøkelsen “Trendence Graduate Barometer Europe (GBE)” for 2014. Undersøkelsen gjennomføres onlline og er rask og enkel å fylle ut.

For å delta på undersøkelsen, vennligst følg denne linken: www.trendence-gradbarometer.eu

I år deltar over 1000 høgskoler og universiteter i Europa ved trendence Graduate Barometer, som gjør den til den største utdannings- og karriereundersøkelsen i Europa. Spørsmålene som stilles går på hvor fornøyd du er med dine studier og hva du forventer deg av framtiden. Det er også en måte å få tenkt gjennom ulike aspekter ved valg av arbeidsplass og fremtidig karriere. 

Om du velger å delta vil du i etterkant av undersøkelsen motta en rapport som viser hvordan studentene ved ditt lærested tenker i forhold til studenter ved andre læresteder i Norge og Europa. Du er også med i trekningen av en av følgende premier:

* 5 x Amazon gavekort på 500 euro

* 10 x Amazon gavekort på 200 euro

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med trendence-instituttet. Besvarelsene vil selvsagt være anonyme og vi kan forsikre dere om at all data forblir beskyttet. Tidsfristen for undersøkelsen er 10. Februar 2014.

 

Med vennlig hilsen,

Universitetet i Agder

No comments