UiA Sosialistisk Ungdom

UiA Sosialistisk Ungdom

UIA Sosialistisk Ungdom (SU) er en sosialistisk og feministisk organisasjon for studenter. Vårt mål er et sosialistisk folkestyre hvor det ikke finnes strukturell undertrykking på grunn av klasse, kjønn, hudfarge eller seksuell orientering. Vi arbeider for mer demokrati på lærestedene i form av studentmedvirkning, deltagelse i samfunnsdebatten og fagkritikk.  Ta kontakt med oss på vest-agder@su.no  eller ring leder Kristi Ella Bula på 91 88 13 54 om du har lyst til å være med!

UIA Socialist Youth League is a socialist and feminist organization for students. Our goal is a socialist democracy where structural oppression of class, gender, skin colour or sexual orientation is nonexistent. We are working towards more student participation in the learning places and in public debate. Contact us on vest-agder@su.no or phone our leader Kristi Ella Bula 91 88 13 54  if you want to join us! 

No comments