UiA får studentombud

UiA får studentombud

bilde-av-Kristiansand-campus

Studentorganisasjonen i Agder (STA) ønsker at universitetet skal innføre en ordning med studmbud. I dag er det opprettet studentombud på flere universiteter og høgskoler i Norge, blant disse er UiB, UiO, UiT, NHH og HiOA. Det er flere utdanningsinstitusjoner i Norge som arbeider med å innføre studentombud.

I STAs politiske måldokument har Studentparlamentet vedtatt at alle studenter på UiA skal ha tilgang til studentombud. Også Norsk Studentorganisasjon (NSO) har vedtatt et mål om at alle studenter skal ha tilgang til studentombud.

– Ved utgangen av 2015 hadde kun 33 % av Norges studentmasse tilgang på studentombud, her kan universitetet være tidlig ute, med en god sak sier fagpolitisk ansvarlig i STA, Kristian Bakken.

På bakgrunn av et notat sendt inn av STA har Universitetsstyret fattet følgende vedtak:

1.Styret er positiv til å etablere en ordning med studentombud ved UiA
2. Styret ber universitetsdirektøren arbeide videre med saken og vurdere mulighet for finansiering i budsjettet for 2017.

Hensikten med et studentombud er å sikre at saker som omhandler studenter blir rettmessig behandlet, og at ulike problemer blir løst på lavest mulig nivå. Studentombudet skal hjelpe studenter med å finne løsninger på de problemene som kan oppstå, og vurdere selv, i samråd med studenten om det skal jobbes videre med saken. I tillegg til å håndtere enkeltsaker skal studentombudet løfte prinsipielle problemstillinger som har betydning for studenters rettssikkerhet på institusjonen.

– Studentombudet kan hjelpe studenter i forbindelse med feil ved gjennomføring av eksamen eller praksisperiode. Eller hvis studenten føler jeg urettferdig behandlet av institusjonen, sier Bakken.

STA er svært positive til at Universitetet ser verdien av et studentombud.

– Vi ønsker å rose universitetsstyret for sitt vedtak. Vi gleder oss til styremøtet i november når vi kan se studentombudet som en post på budsjettet. Dette er en av våre viktigste saker denne høsten, og vi er veldig glad for gjennomslaget dette representerer, avslutter leder i STA, Kai Steffen Østensen.

 

 

Publisert 23. oktober 2016

 

 

No comments