Touristicus

Touristicus

 

Touristicus – studentorganisasjonen som drar i samme retning. Touristicus er en helt ny linjeforening, startet på initiativ fra førsteårsstudentene året 2011/2012. Det er en linjeforening først og fremst for elever på Opplevelsesbasert Reiseliv i Kristiansand. Målet er å bevisstgjøre studentene på de mulighetene de har etter endt studietid og gjøre næringslivet mye mer oppmerksom på oss og studiet. Vi er her for at reiselivsstudentene skal ha et sosialt og faglig tilbud i tillegg til studiene. Utover høsten vil vi få til flere bedriftsmøter og presentasjoner, få foredragsholdere på besøk og dra på utflukter. Vi vil også ha en del bli-kjent-fester i begynnelsen og sosiale sammenkomster utover for å knytte bånd mellom trinnene på studiet. Vi håper at både nye og gamle reiselivsstudenter vil delta på arrangementene våre og være aktive. 

Dersom dere har noen spørsmål kan de rettes til kontaktpersonene til Touristicus, som er Michael Hammelow-Berg på touristicus.uia@gmail.com. Charlotte Skulstad på nestleder.touristicus@gmail.com, Hege Berven på okonomi.touristicus@gmail.com, Maylinn Nøyseth på velferd.touristicus@gmail.com og Kristin Schanke på sponsor.touristicus@gmail.com. Gleder oss til å møte dere til studiestart! 

Touristicus is a new studentorganisation, started on the initiative from the first year students in the year 2011/2012. It is an organisation for the students on Opplevelsesbasert Reiseliv. The goal is to make the students aware of the opportunities they have after completion of their studies and make companies in the area aware of us/the travelstudies.

No comments