TillitsvalgteDin rolle som tillitsvalgt

Klassetillitsvalgte er en viktig del av studentdemokratiet og en betydelig brikke i kvalitetssikringssystemet. Det er dere tillitsvalgte på klassenivå som vet best hva som opptar studentene og hvilke problemer den jevne student møter daglig. Det er også ved hjelp av dere at STA best kan nå ut til studentene med viktig informasjon.

Tillitsvalgt og klassen

Som tillitsvalgt skal man ta i mot henvendelser fra studenter i klassen eller på kullet, som går på alt fra faglig kvalitet til oppmelding av eksamen og hvor man skal henvende seg dersom man har problemer. Som tillitsvalgt er du talsmann for hele klassen/kullet, og kan komme med en offisiell uttalelse om det er behov for det. Om for eksempel en enkeltstudent eller en gruppe studenter har problemer skal henvendelser til faglærer eller studieleder gå gjennom deg som tillitsvalgt.


Tiilitsvalgt og fakultetet/avdeling/Universitetet

UiA forventer at du som tillitsvalgt engasjerer deg i arbeidet med å forbedre studiene og den faglige kvaliteten ved studiene på UiA. En av de viktigste oppgavene dine i forhold til universitetet er å sikre gjennomføringen av studentevalueringer. Det er avgjørende at vi som studenter er med på disse evalueringene slik at studiene kan utvikles og forbedres.

Tillitsvalgt og Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Som tillitsvalgt er du STAs bindeledd til enkeltstudentene, da vi ikke kan nå ut til alle studentene uten deres hjelp. I forhold til STA er din viktigste oppgave å informere om valg av studentrepresentanter til råd, styrer og utvalg, og samtidig informere om det som skjer i studentpolitikken som er av interesse for alle studenter.Saksgang og hovedregler

  •  Når enkeltstudenter presenterer problemer, utfordringer eller synspunkter, sjekk ut om dette er representativt for gruppen det gjelder
  • Løs saken på lavest mulig nivå. Gå for eksempel direkte til faglærer, og ta uformell kontakt med de som er involvert
  • Bruk studentevalueringer som kanal for synspunkter, men husk alltid at enkelte saker må løses uavhengig av og før evalueringene
  • Om saken ikke løses på lavest mulig nivå, send saken via tjenesteveien. Kjenner dere ikke tjenesteveien, ta kontakt med STA
  • Dokumenter saken best mulig. Skriv for eksempel referater fra viktige samtaler, og ta vare på e-poster fra de involverte i saken
  • Vær løsningsorientert. I stedet for å fokusere på problemer, kan det være lurt å fremme gode og kreative løsningsforslag
  • Saklighet er en absolutt nødvendighet!


Hvem skal du henvende deg til?

Klassetillitvalgte forholder seg først og fremst til klassen, emneansvarlig og instituttleder på fakultetene eller studieleder ved avdeling for lærerutdanning. I tillegg kan det være nyttig å kontakte studentene i studierådet.

Dersom man har problemer i et studieemne eller et fag, er det emneansvarlig du skal ta opp problemet med. Dersom problemet ikke kan løses hos han/henne, kan du henvende deg til instituttleder eller studieleder på avdeling for lærerutdanning.

Verktøy for å jobbe med og løse saker

  •  Studiehåndboken og fagplaner/studieplanen er det viktigste verktøyet for tillitsvalgte som jobber med faglige spørsmål
  • Lov om universiteter og høgskole (UHR-loven), legger rammene for alt vi gjør på UiA. Her finner du studentenes rettigheter og plikter. UiA har utarbeidet egne forskrifter
  • Før du går til drastiske skritt, bør du kontakte STA. Det er bedre å forhøre seg og forsikre seg enn å forhaste seg å tråkke i salaten!

Nytt og enkelt med digital registrering: 

Innsia: http://innsia.uia.no

 

Viktige dokumenter