TillitsvalgteDin rolle som tillitsvalgt

En tillitsvalgt er en valgt person som har oppnådd tilliten fra sine medstudenter på Universitetet i Agder (UiA) til å representere dem i prosesser, møter og samlinger hvor studentenes stemme skal løftes frem. Som tillitsvalgt spiller man en viktig rolle for kvalitetssystemet på UiA.

Som tillitsvalgt er det viktig og registrere seg på www.innsia.uia.no som tillitsvalgt.

Tillitsvalgt og studieprogram

Som tillitsvalgt tar man imot henvendelser fra medstudenter. Dette kan omhandle saker av  faglige karakter, eller hvor man skal henvende seg dersom man opplever problemer i studiehverdagen. Som tillitsvalgt er man talsmann for studieprogrammet/kullet sitt, og du er bindeleddet mellom kullet ditt og instituttet.


Tiilitsvalgt og Universitetet i Agder

UiA forventer at du engasjerer deg i rollen din som tillitsvalgt, og gjør det arbeidet man plikter seg til å gjøre. En del av dette arbeidet er å forbedre studiene og den falige kvaliteten ved UiA, ved å gjennomføre evalueringer. Dette gjør man med å sette tidspunkt for evalueringer og ved å delta i studieråd hvor man løfter synspunktene fra evalueringer. I studieråd skal man møte som tillitsvalgt, og være objektiv i forhold til meningene som er kommet i evalueringene, og snakke heller klassen /kullet sin sak.

 

Tillitsvalgte får muligheten til å ta 10 ekstra studiepoeng ved å delta i emnet ORG123.

Tillitsvalgt og Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Studentorganisasjonen i Agder (STA) jobber aktivt med tillitsvalgte, og er avhengig av tillitsvalgte for å nå ut til studenter. Tillitsvalgte har en kontaktperson i STA-styret som skal bistå i deres spørsmål og arrangerer kurs og samlinger med tillitsvalgte.  Tillitsvalgte er bindeleddet mellom studentmassen og STA.Saksgang og hovedregler

 •  Når enkeltstudenter presenterer problemer, utfordringer eller synspunkter, sjekk ut om dette er representativt for gruppen det gjelder
 • Løs saken på lavest mulig nivå. Gå for eksempel direkte til faglærer, og ta uformell kontakt med de som er involvert
 • Bruk studentevalueringer som kanal for synspunkter, men husk alltid at enkelte saker må løses uavhengig av og før evalueringene
 • Om saken ikke løses på lavest mulig nivå, send saken via tjenesteveien. Kjenner dere ikke tjenesteveien, ta kontakt med STA
 • Dokumenter saken best mulig. Skriv for eksempel referater fra viktige samtaler, og ta vare på e-poster fra de involverte i saken
 • Vær løsningsorientert. I stedet for å fokusere på problemer, kan det være lurt å fremme gode og kreative løsningsforslag
 • Saklighet er en absolutt nødvendighet!


Hvem skal du henvende deg til?

Klassetillitvalgte forholder seg først og fremst til klassen, emneansvarlig og instituttleder på fakultetene eller studieleder ved avdeling for lærerutdanning. I tillegg kan det være nyttig å kontakte studentene i studierådet.

Dersom man har problemer i et studieemne eller et fag, er det emneansvarlig du skal ta opp problemet med. Dersom problemet ikke kan løses hos han/henne, kan du henvende deg til instituttleder eller studieleder på avdeling for lærerutdanning.

Verktøy for å jobbe med og løse saker

 • Si ifra systemet, en enkel portal hvor man kan varsle om alt fra kvalitet på luft til mobbing. https://www.uia.no/om-uia/si-ifra
 • Studentombudet, en uavhengig bistandsperson som kan gi råd til studenter i deres studiesituasjon og skal sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt. https://www.uia.no/student/studentombud
 • Tillitsvalgthåndboken. Denne inneholder nyttig informasjon om evalueringer og rollen som tillitsvalgt.
 • SiA-Helse, et viktig tilbud for studentene som opplever problemer i sin studiehverdag. https://sia.no/Helse
 • Studentorganisasjon i Agder, vi er alltid her for deg!

Nytt og enkelt med digital registrering: 

Innsia: http://innsia.uia.no

 

Viktige dokumenter