Suppleringsvalg

Suppleringsvalg

STA utlyser med dette suppleringsvalg av nestleder i STA-styret og et medlem av Valgkomiteen.

Valget skal foregå på Studentparlamentsmøtet onsdag 28.august. 

Nestleder i STA-styret er en 50 % stilling og hovedansvaret er økonomi, kurs og konferanser, informasjon og være leders stedfordtreder.

Valgkomiteen til STA har ansvar for å intervjue alle kandidatene som stiller til valg, samt å komme med en innstilling til Studentparlamentet. 

Begge vervene skal sitte til og med 31.desember 2013 og fristen for å stille og bli vurdert av Valgkomiteen er satt til 18.august.

Kandidatskjema skal sendes sta@stastudent.no.

No comments