Studentvalget 2013

Studentvalget 2013

Studentvalget nærmer seg med stormskritt, og da er det greit med litt informasjon.

 

Hva er studentvalget?

Studentvalget er når studentene ved UiA velger representanter til Studentparlamentet, Fakultet- og avdelingsstyrene og Velferdstinget i Agder. Disse valgene foregår i en og samme stemmeavgivning hvor hver student stemmer på kandidater fra sitt eget fakultet/avdeling. Valget foregår i et eget valgrom på Fronter.

 

Hvem kan stille?

Alle studenter som har registrert seg ved UiA på studentweb og betalt semesteravgift innen 1. setpember har muligheten til å stille. Hvis du ønsker å kun stille til et av vervene er dette fult mulig, men det må spesifiseres i kandidatskjemaet.

 

Viktige datoer!

Som ved alle valg finnes det en rekke datoer å forholde seg til. Ved Studentvalget 2013 er disse datoene verdt å merke seg.

16. september: Valget utlyses. Dette betyr at fra nå av er det mulig å stille til valg ved å sende inn kandidatskjemaet som blir lagt ut her på våre nettsider.

30. september: Frist for å sende inn kandidatskjema. Dette er den siste muligheten for å stille til valg.

14. til 25. oktober: Valgkamp og stemmeperiode. Her er det på tide å stemme. Dette gjøres på Fronter i et eget valgrom som vil dukke opp hos samtlige studenter som er registrert ved et fakultet. Husk å lese deg opp på kandidatenes meninger og finn de/den kandidaten du har flest felles meninger med.

 

Mer info følger!

No comments