Studentvalget 2013 – Les om kandidatene!

Studentvalget 2013 – Les om kandidatene!

SP-valg 2012 featured

I perioden 21. oktober – 1. november skal det velges representanter til Studentparlamentet, de ulike fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene.

Studentparlamentet er det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Det behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA, SiA og STA.

Fakultetsstyret er er fakultets øverste organ. Fakultetsstyret har et overordnet ansvar for at fakultetets virksomhet holder høy kvalitet. Styret for lærerutdanningene har et overordnet ansvar for at universitets lærerutdanninger holder høy kvalitet.

Selve valget avholdes i et eget valglokale i fronter. Mer info om kandidatene fra din valgkrets finner du her:

Helse- og idrettsvitenskap

Humaniora og pedagogikk

Kunstfag

Teknologi og realfag

Avdeling for lærerutdanning

Samfunnsvitenskap

Handelshøyskolen UiA

No comments