Studentparlamentets vedtak er klart!

Studentparlamentets vedtak er klart!

Etter Allmøtet og møtet i Studentparlamentet igår 8. april, har UiA studentene kommet frem til en mening angående mulig fusjon med Høgskolen i Telemark.
 

Det ble holdt en livlig og nyansert debatt. Innlederne besto av flere sentrale medlemmer av universitetets administrasjon, i tillegg til rektorene ved de to institusjonene, samt studentrepresentanter fra HiT og Universitet i Tromsø (som nylig har vært gjennom fusjon). Det var også flere andre oppmøtte studenter som tok del i debatten. 

 
Deretter var det var det duket for debatt blant studentrepresentantene i parlamentet. Etter en fyldig debatt med argumenter både for og imot en mulig fusjon, ble det etter votering klart at studentene ikke stiller seg bak en fusjon. Det endelige vedtaket lyder som følger:
 

Studentorganisasjonen i Agder ytrer seg med dette imot en fusjon mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Universitetet bør samarbeide med flere utdanningsinstitusjoner, herunder også Høgskolen i Telemark. Universitetet ivaretar sitt samfunnsansvar og sin rolle i regionen og landsdelen best alene. Universitetets fokus må være å styrke sine fagmiljøer og gjøre sin faglige profil tydeligere enn det den er i dag.

Det å si nei til en fusjon handler ikke om å beholde status quo. Det å si nei til en fusjon og fortsette for seg selv er en avgjørelse om å styrke Universitetet i Agders egenhet. Studentene ved Universitetet må i større grad enn i dag tas aktivt med i arbeidet frem mot et endelig vedtak i Universitetsstyret. Og studentene må sikres muligheten til å være med å definere Universitetet i tiden etter avgjørelsen er tatt – dette med tanke på framtida! 

 
Man skal likevel huske på at det er Universitetsstyret som tar den endelige avgjørelsen om det blir fusjon eller ikke, men Studentparlamentets vedtak vil naturligvis ha innvirkning på avgjørelsen om tas. Studentene er også representert i dette styret.

No comments