Medlemmer

Handelshøyskolen ved UiA/
School of Business and Law

Fast

 1. Maiken Græsli
 2. Vetle Iversen
 3. Salman Oahed

Vara

 

Fakultetet for Samfunnsvitenskap/
Faculty of Social Sciences

Fast

 1. Victor Andrè Larsen
 2. Tererai Obey Sithole
 3. Anne Elisabeth Hvaleby
 4. Andreas Gravdahl

Vara

 1. Torstein Hedvald

 

Fakultetet for Humaniora og pedagogikk/
Faculty of Humanities and Edication

Fast

 1. Arne Borgersen

Vara

 

Fakultetet for Teknologi og realfag/
Faculty of Enigneering and Science

Fast

 1. Rebekka Ødegaard Blom
 2. Joakim Rødland
 3. Julie Eide
 4. Kim Richard Henden Klem
 5. Daniel Møller-Stray

Vara

 1. Vinuja Premkumar
 2. Ahmed Abusharekh
 3. Andreas Gjertsen
 4. Raja Baidar Bakhat

 


Avdeling for Lærerutdanning/
Teacher Education Unit

Fast

 1. Pernille Klock Rist-Christensen
 2. Egil Tveit
 3. Ane Margrethe Røed Eliassen
 4. Martin Steinsland

Vara

 1. Thorstein Johannessen

 

Fakultetet for Kunstfag/
Faculty of fine Arts

Fast

 1. Anne Jasmine H. Deliler

Vara

 

Fakultetet for Helse – og idrettsvitenskap/
Faculty of Health and Sport Sciences

Fast

 1. Mats Cromann
 2. Ingeborg Kobro Hjort
 3. Hanna Sjelbred Nygaard
 4. Per Thomas Byrkjedal

Vara

 1. Sondre Olsen
 2. Gro Helland

 

 

Oppdatert 28/08/2017