Studentparlamentet trenger DEG!

Studentparlamentet trenger DEG!

 

Fra og med i dag og helt frem til 3.oktober kan du stille til årets viktigste valg – Studentparlamentsvalget!

 

To valg skal gjennomføres

Det skal velges representanter til både Studentparlamentet og Fakultetstyrene/avdelingsstyret. Totalt skal nærmere 60 studentrepresentanter og vararepresentanter velges i årets studentvalg.

Studentparlamentet er det øverste organet til STA. Studentparlamentet behandler saker om omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter.

Fakultetstyrene/avdelingsstyret er det øverste organet til fakultetene og lærerutdanningene. Fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetene og lærerutdanningene holder høy kvalitet.

 

Hva ønsker Studentparlamentet gjennomslag for?

Fag- og forskningspolitikk:
-Automatisk begrunnelse på alle eksamener. #Begrunnelse
-Studentombud
-Variert undervisning
-Praksis inn i alle utdanninger

Velferdspolitikk:
-Knytte studiestøtten til 1,5G, fordelt over 11 måneder. #Studentkravet
-Studenthelse

Kvalitetssikring: 
-Digitalisering og standardisering av alle emneevalueringer
-Styrke tillitsvalgtordningen

 

Sjekk manntallet

3. oktober er det frist for å klage på manntallet. Du som student er selv ansvarlig for å sjekke at du er oppført i manntallet. Dette gjør du ved å undersøke om du har tilgang til valglokalet i Fronter. Dette finner du ved å vise romliste.

 

VIKTIGE DATOER:

19.september – 3. Oktober: Fristperiode for å stille til valg.

17.oktober-28.oktober: Stemmeperiode. Valget foregår elektronisk i Fronter. Logg inn på Fronter eller besøk oss på stand!

 

Kandidatskjema finner du her.
Send det til sta@stastudent.no, eller putt det i STA-postkassa du finner ved Servicetorget på begge Campus!

 

For English see uia.no.
You´ll find the candidate form here.
If you would like to engage in the Student organization, you should contact Helene at nestleder@stastudent.no for more information.

No comments