Studentparlamentet trenger DEG – Valget er i gang!

Studentparlamentet trenger DEG – Valget er i gang!

 

Fra og med i dag og helt frem til 2.oktober kan du stille til årets viktigste valg – Studentparlamentsvalget!

Kandidatskjema finner du her.
Send det til sta@stastudent.no, eller putt det i STA-postkassa du finner ved Servicetorget på begge Campus!

To valg skal gjennomføres

Det skal velges representanter til både Studentparlamentet og Fakultetstyrene/avdelingsstyret. Totalt skal nærmere 60 studentrepresentanter og vararepresentanter velges i årets studentvalg.

Studentparlamentet er det øverste organet til STA. Studentparlamentet behandler saker om omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter.

Fakultetstyrene/avdelingsstyret er det øverste organet til fakultetene og lærerutdanningene. Fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetene og lærerutdanningene holder høy kvalitet.

 

Hva ønsker Studentparlamentet gjennomslag for?

Fag- og forskningspolitikk:
-Automatisk begrunnelse på alle eksamener. #Begrunnelse
-Variert undervisning
-STA skal arbeide for at studentenes økende behov for forelesningssaler, grupperom, leseplasser og andre fellesarealer blir tatt på alvor, og at det utarbeides et godt system for booking av disse arealene

Velferdspolitikk:
-Knytte studiestøtten til 1,5G, fordelt over 11 måneder. #Studentkravet
-Studenthelse

Kvalitetssikring: 
-Digitalisering og standardisering av alle emneevalueringer
-Styrke tillitsvalgtordningen

 

Sjekk manntallet

2. oktober er det frist for å klage på manntallet. Du som student er selv ansvarlig for å sjekke at du er oppført i manntallet. For å stemme må du har betalt semesteravgift og stå i manntallet. NB: Du er selv ansvarlig for å sjekke om du står i manntallet. Det gjør du i stemmerommet – klikk på «stem her». På høyre side i stemmerommet ser du om du står i manntallet eller ikke. Hvis du ikke står i manntallet, får du ikke stemme.

 

VIKTIGE DATOER:

12.september – 2. Oktober: Fristperiode for å stille til valg.

16.oktober-27.oktober: Stemmeperiode. Valget foregår elektronisk. Logg inn på denne siden eller besøk oss på stand!

 

Kandidatskjema finner du her.
Send det til sta@stastudent.no, eller putt det i STA-postkassa du finner ved Servicetorget på begge Campus!

 

Hva kan du stille til? 

Fakultet for samfunnsvitenskap:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for helse og idrettsvitenskap:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for humaniora og pedagogikk:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for kunstfag:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for teknologi og realfag:

 • Til fakultetsstyret: Det skal velges to representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Lærerutdanningene:

 • Til Styret for lærerutdanningene: Tre representanter og tre vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

 

For English see uia.no.
You´ll find the candidate form here.
If you would like to engage in the Student organization, you should contact Kristian at nestleder@stastudent.no for more information.

No comments