Revolution Slider Error: Slider with alias main-slider not found.

Styret / Board 2018-2019

Benedicte Nordlie

Leder/President
Daglig leder, pressekontakt og representasjon.
Managing director, press contact and representation.
 
Work: + 47 38 14 21 75
Mobile: +47 951 09 286
 

email: staleder@uia.no

Pernille Klock Rist-Christensen 

Nestleder/Vice President
Leders stedfortreder, internasjonalt og informasjon.
Proxy, international affairs and information.
  
Work: + 47 38 14 21 77
Mobile: +47 47639995
 

email: stanestleder@uia.no

Olea Norset

Læringsmiljøpolitisk-ansvarlig/ Officer for the Learning Environment
 
Ansvarlig for klassetillitsvalgte, ORG123, Kvalitetssystemet og tillitsvalgt-kurs og samlinger.
Responsible for student representatives, ORG123, quality systems and courses and gatherings for student representatives.
 
Mobile: +47 94899205

email: statillit@uia.no

 

Andreas Gravdahl

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig/ Officer of Academic Affairs

Ansvarlig for fag- og forskningspolitikk og studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg. 

Responsible for subject and research politics and student representative in university councils and boards.

Mobile: +47 46621321

email: stafag@uia.no

Emilie Hesselberg

 Kommunikasjonsansvarlig/ Communication Officer

Ansvarlig for drift av hjemmeside, sosiale medier og nyhetsbrev.
Responsible for web page, social media and newsletter.

Mobile: +47 95162770

email: stakommunikasjon@uia.no

 

Irene Bredal

Organisasjonskonsulent/Organizational consultant

Alt sekretærarbeid, HMS, daglig økonomiansvar og resepsjonsarbeid.
All secretarial work, HSE, daily financial responsibility and reception work.

 

Work: +47 38 14 20 10 
email: sta@uia.no