STA styret 2016-2017

 

Studentorganisasjonen i Agder (STA)

  • Vår oppgave er å arbeide for studentenes interesser, det være både de faglige, sosiale, økonomiske og velferdsmessige interessene
  • Vi organiserer omtrent 12.000 studenter, og er paraplyorganisasjon for en rekke studentaktiviteter
  • STA er studentenes offisielle høringsorgan inn mot Universitetet i Agder (UiA)

 

  • STA is working for the students’ academic, social, economic, and welfare interests.
  • We’re organizing about 12000 students, and about 60 student activities in both Grimstad and Kristiansand
  • STA is the students’ official consultative organ for the University of Agder (The University of Agder)