Studentorganisasjonen i Agder inviterer til åpent Allmøte

Studentorganisasjonen i Agder inviterer til åpent Allmøte

I disse dager skal det avgjøres om Universitetet i Agder skal slå seg sammen med Høgskolen i Telemark til å bli ett stort universitet, «Universitetet i Sør, det pedagogiske universitet». Hensikten med denne sammenslåingen vil være å kunne dele kompetanse mellom flere institusjoner og samtidig høste økonomiske fordeler som vil komme studenter og administrasjon til gode. En slik sammenslåing vil føre til at studentmassen ved 7 forskjellige campus kommer under ett og samme universitet. Dette er noe som selvsagt vil påvirke din fremtid som student og det er derfor viktig at du får sagt din mening. I den anledning er du den 8. april hjertelig velkommen til Allmøte med åpen debatt, og Studentparlamentsmøte (her skal studentenes mening avgjøres). 

 

Allmøte med åpen debatt                Tirsdag 08.04 Kl. 12.15   Rom 46 118

Studentparlamentsmøte                  Tirsdag 08.04 Kl. 16.15   Rom 46 118

 

Detaljert program for dagen.

 

For studenter ved Campus Grimstad vil det bli satt opp gratis buss.
Påmelding finner du her.

For mer informasjon om fusjonen kan du besøke www.uiahit.no

#skal2bli1

No comments