Studenter må selv ordne datamaskin

Studenter må selv ordne datamaskin

Kunnskapsdepartamentet (KD) har sommeren 2016 vedtatt endring i egenbetalingsforskriften §3-3 (3). Endringen medfører at utdanningsinstitusjonen nå kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Dette innebærer at universitetet kan kreve at alle studenter ved UiA skaffer til veie en egen bærbar datamaskin. I brevet fra KD står det også at de kan kreve at maskinen har ”nyere” operativsystem.

Vi har i STAs politiske måldokument politikk på at UiA skal være et foregangsuniversitet på digitalisering. Selv om 40 % av alle skoleeksamener og 100 % av hjemmeeksamener ved UiA i dag utføres digitalt, må ikke utviklingen i digital undervisningen og vurdering stagnere. For å fortsette å være et foregangsuniversitet på området må undervisning og vurdering i større grad enn i dag digitaliseres.

Kravet om egen bærbar datamaskin for studenter vil ikke innebære noe krav om programvare. KD har kommet frem til at universitetene ikke kan kreve mer av sine studenter enn det staten kan av innbyggerne i Norge. Dette betyr at gratis tekstbehandlingsprogrammer og liknende må godtas.

Studentparlamentet har vedtatt at STA stiller seg positive til kravet om egen bærbar datamaskin, så lenge det ikke går utover gratisprinsippet i høyere utdanning.

STA mener også at UiA vil være behjelpelige for de studentene som ikke har egen bærbar pc.

– I 2015 hadde et sted mellom 94% og 97% av studenter ved universiteter og høyskoler egen bærbar datamaskin1). Dette innebærer at regelendringen ikke nødvendigvis går negativt utover særlig mange studenter, men det er viktig for oss at alle blir ivaretatt på en god måte. Derfor er det veldig positivt at universitetet skal stille maskiner til rådighet dersom en av uforutsette årsaker ikke har tilgang på bærbar datamaskin under for eksempel eksamen, sier fagpolitisk ansvarlig i STA Kristian B. Bakken.

 

1) medienorge.uib.no/statistikk.

No comments