Studenter inn i aktuelle forskningsprosjekter!

Studenter inn i aktuelle forskningsprosjekter!

Studenter i forskningsprosjekter er en intern støtteordning med mål om å stimulere flere studenter til å delta aktivt i forskningsprosjekter, og få flere forskningsprosjekter til å engasjere studenter. 

 

STA mener at studenter på bachelor- og mastergradsstudier må involveres i forskningsprosjekter ved universitetet, fordi deltakelse i det akademiske fellesskapet er noe vi gjør på mange ulike måter, og fordi studenters deltakelse i det akademiske fellesskapet er med på å løfte både forskning og undervisning ved UiA.

-UiA har satt i gang en ordning som gir økonomiske midler til forskningsprosjekt med deltakelse fra studenter, dette er noe vi i STA synes er veldig positivt, sier fagpolitisk ansvarlig Kristian B. Bakken

STA setter pris på universitetets engasjement i saken, og håper ordningen kan utvides, med mer tid og mer midler i fremtiden, slik at enda flere studenter kan delta i ulike forskningsprosjekter.

-Dette vil være bra for studentene, og bra for akademia. For at UiA skal fortsette å hevde seg i både innenlands, og i internasjonal konkurranse er det viktig å rekruttere dyktige unge forskere. Dette gjør vi ved å involvere studenter tidlig i studieløpet, fortsetter Bakken

Liknende ordninger har hatt stor suksess ved amerikanske universiteter, og brukes blant annet ved Massachutsetts Inistitute of Technology (MIT). STA håper dette også kan bli en tradisjon ved UiA.

Prosjekter som dette vil bidra til å involvere studenter i det akademiske fellesskapet, og kan være med på å pirre fremtidige forskerspirer.

Ordningen gjelder for prosjekter som går i høst, med studentdeltakelse frem til nyttår (søknadsfrist 1 Oktober).

Les mer om ordningen her: http://www.uia.no/om-uia/prosjekter/studentar-i-forskingsprosjekt

 

Publisert: 25.august 2016

No comments