Studentenes Utdannings- og Kunnskapsutviklingskonferanse 2015

Studentenes Utdannings- og Kunnskapsutviklingskonferanse 2015

Onsdag 13. mai inviterer Studentorganisasjonen i Agder til  «Studentenes Utdannings- og Kunnskapsutviklingskonferanse» på Kilden Teater- og konsert hus i Kristiansand. Konferansen er den første av en årlig rekke konferanser arrangert av studentene i Agder, for å sette fokus på kunnskapsutviklingen i regionen og i landet. Samt se på hvordan utdanning er en viktig del av denne utviklingen.

illustrasjon Kunnskap

Årets konferanse vil sette fokus på samfunnet, næringslivet og akademia, og interaksjonen mellom disse. Hvordan bør samspillet mellom de tre aktørene se ut for å sikre en best mulig kunnskapsutvikling? Konferansen vil rette blikket mot viktigheten av at akademia ikke blir en isolert del av samfunnet, men at best kvalitet i både utdanning og kunnskapsutvikling sikres gjennom jevnlig utbytting av erfaring og kompetanse mellom de ulike aktørene.

En av Studentorganisasjonen i Agders tre politiske prioriteringer hevder at det viktigste tiltaket for å sikre relevans og kvalitet i utdanningene er gjennom innføring av en form for praksis i alle studieretninger. Vi ønsker å utfordre denne påstanden ved å be representanter fra samfunnet (statlige og kommunale aktører), næringslivet (næringsklyngene på Sørlandet) og akademia (Universitetet i Agder) om å uttale seg om hvilke fordeler og ulemper de ser ved en slik form for kunnskaps- og erfaringsutveksling gjennom studentene.

Nærmere informasjon om program og billettbestilling kommer i nærmeste fremtid. Arrangementet vil være gratis for studenter. Hold av dagen – vi gleder oss til å se dere!

 

Takk til våre samarbeidspartnere:

SUKK-Samarbeid

No comments