– Studentene skal få tak over hodet også i år

– Studentene skal få tak over hodet også i år

Utlysning!

Tallene er klare for studentenes boligforhold. Agder har en nedgang i dekningsgraden fra 2015. Likevel ser resultatene gode ut. Det skyldes blant annet nedgangen i oljesektoren.

Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen, tror studentene på Sørlandet skal få tak over hodet også det neste året.

– Det vil nok ikke være noe markant forskjell fra fjoråret, likevel er det oppsiktsvekkende at dekningsgraden på Agder går fra 16,75 % i 2015 til 14,95 % i 2016. Det betyr at vi mangler 598 studentboliger for å oppnå dekningsgraden, sier han.

Den store nedgangen har en sammenheng med antallet studenter som er tatt inn på Universitetet i Agder.

– Det er ingen tvil om at ringvirkningene på inntaket også påvirker velferdstilbudet til studentene, inkludert studentboliger, forklarer Østensen.

– Når antallet studenter var på 11257 i 2015 og årets tall for undersøkelsen ligger på 11847 studenter må UiA begynne å snakke med oss i studentorganisasjonen og studentsamskipnaden. I tillegg vet vi at undersøkelsen belager seg på fjorårets tall, med andre ord vil det reelle tallet overstige 12000 hvis prognosene UiA har kommet med treffer blink, legger Østensen til.

Studentene ved UiA skal få tak over hodet det neste året også, sier studentleder Østensen. Foto: Arne Borgersen

Studentene ved UiA skal få tak over hodet det neste året også, sier studentleder Østensen. Foto: Arne Borgersen

Likevel skryter studentlederen av Studentsamskipnaden i Agder (SiA) for å være på i en viktig studentsak.

– Ikke bare må Universitetet i Agder snakke med studentene, det samme må de lokale stortingsrepresentantene, i følge Kai Steffen Østensen.

– Hadde de nasjonale politikerne fra Agder tatt en snakk om oss i STA ville de fort fått vite hvordan utfordringsbildet ligger på Sørlandet. Et bildet som ikke nødvendigvis er likt som resten av landet.

Østensen sikter til dårlige tider i oljesektoren.

– At oljeprisen har fallt er et hell i uhellet for studentene. Det betyr at boligmarkedet blir rimeligere, og mer stabilt. Med andre ord kan det skrale lommeboka til studenter klare seg bedre på Sørlandet enn i resten av landet. Studentene på Sørlandet skal få tak over hodet også i år, avslutter Østensen.

 

No comments