Pixel

 

Pixel er Linjeforeningen for Multimedieteknologi og -Design ved Universitetet i Agder. Vi ønsker å hjelpe studenter med  å skape nettverk utenfor og inad universitetet gjennom sosiale minglekvelder og bedriftspresentasjoner, samt arrangere workshops som studentene selv skal være med å bestemme innholdet av.

Vår facebookside: https://www.facebook.com/pixeluia/

Vår email:uiapixel@gmail.com