Femmes Spillopus Ad Libitum

 

Femmes Spillopus ad Libitum (til daglig kalt Spillopus) er et av to jentekor ved Universitetet i Agder Kristiansand, og ble dannet i 1988 med målet om å inkludere alle jenter som ønsker et musikalsk og godt sosialt nettverk ved siden av studiene.

Sangglede, latter og vennskap er vårt hovedfokus!

Vi øver hver mandag klokken 18.00 til 20.00 på Stiften (bygg 20), sammen med dirigenten vår.

Zebrastyret:

Zebrachef (leder): Ane Margrethe Røed Eliassen

Mediechef (nestleder): Christine Johnsen

Kapitalchef (økonomiansvarlig): Katrine Marie Skagseth

Barchef: Line Johanna Martens

Stribechef: Line Karlotte Staff-Poulsen

«Femmes Spillopus ad Libitum» is one of two girls choir at the University of Agder Kristiansand, and was formed in the 1988 with a goal to include all girls who want a musical and good social networks while studying.
We focus on the joy of singing, laughter and friendship!
You can find us on Mondays from 18.00 to 20.00 on «Stiften» (building 20 at UiA)
Facebook: Spillopus – Femmes Spillopus AD Libitum
Instagram: @femmesspillopus
Mail: spillopus@hotmail.com