Curriculus

 

curriculus

Curriculus er en politisk uavhengig linjeforening av og for studenter ved lektorutdanning for trinn 8-13 ved Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Vårt formål er å skape identitetsfølelse og samhold på tvers av fagdisipliner og kull! Vi jobber for et bedre studentmiljø for lektorstudentene, i tillegg til at vi har ansvar for fadderordningen for nye lektorstudenter.

Lektorutdanningen ble en del av UiA sitt studietilbud i 2014, og den samme høsten ble det så smått satt i gang en festkomité. I januar 2016 hadde vi vårt første årsmøte, og Curriculus ble offisielt startet opp med nytt styre.

Som lektorstudent blir du automatisk medlem i Curruculus, og gjennom året arrangerer vi ulike fester og sammenkomster.

 

Leder: Ragnar Glendrange
Email: Curriculus.linjeforening@gmail.com
Sosiale medier: curriculus