Conventus Croquet

Conventus Croquet. Et selskap for fremgangsrike, engasjerte, unge menn. Foreningen benytter deg av den relasjonsbyggende sporten croquet, som en arena for brorskap, trivsel og annen sosial hygge. Vi ønsker å markere oss som et attraktivt alternativ for unge menn fra møblerte hjem.

Conventus Croquet ble dannet våren 2005, men har allerede dannet flere kultiverte tradisjoner. Vi ser på oss selv som et brorskap som aldri vil ta slutt. Har en først tatt på seg den hvite blazeren, ja, så vil man for alltid være medlem.

For oss er det viktig å formidle at croquet ikke bare er noe som spilles bak diverse campingvogner, eller på en sliten rasteplass langs E6. Croquet er så ufattelig mye mer enn det. Croquet handler om stil, konsentrasjon og eleganse. Det handler om vin, småprat og sosial hygge.

Vår medlemsmasse består av kun mannlige medlemmer, men er nødvendigvis ikke ensbetydende med at kvinner ikke kan delta. Tvert imot, selskapet er kjent for sin begeistring og respekt for kvinner, og ser derfor ingenting galt i at kvinner deltar fra sidelinjen. Det er alltid hyggelig med kalde forfriskninger, oppmuntrede tilrop eller annet som kan virke inspirerende til godt spill og god stemning ute på plenen.

Conventus Croquet uses the noble croquet-sport as an common ground to build friendships and networks that lasts a lifetime. We are an all-male student activity.