Studentaktiviteter

Linjeforeninger og studentaktiviteter med medlemskap i STA

Student activities which are members of STA

Fakultet for Kunstfag
Faculty of Fine Arts

 

 

Fakultet for Humaniora og pedagogikk
Faculty of Humanities and Education

Rhetorica (Kommunikasjon)

Historieforeningen Clio

Sopía (Pedagogikk og Spesialpedagogikk)Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap
Faculty of Health and Sport Science

Curatus (Sykepleie)

Trisalus (Folkehelse, idrett og ernæring)