Start UiA

Start UiA

Start UiA er en studentorganisasjon som fremmer innovasjon og entreprenørskap blant studenter ved Universitetet i Agder. Start UiAs mål er å inspirere, motivere og samle studenter som ønsker å lære mer om innovasjon og entreprenørskap eller å starte noe eget. Start UiA er en del av Start Norge, og det er startlag på de fleste universiteter og høyskoler i Norge. Et par ganger i året deltar vi på nasjonale samlinger som både er sosiale og faglige.

Her på UiA arrangerer driver vi både med intern kursing og vi arrangerer ulike arrangementer som har innovasjon og entreprenørskap som tema. Våre faste og kjente arrangementer er først og fremst Venture Cup som er Norges største forretningsplankonkurranse for studenter. Her kan du få mulighet til å presentere din grûnderide for en kompetent jury og du vil også få mulighet til å vinne en pengepremie til å videreutvikle ideen din. Hva er din idè?

Vi arrangerer også det ettertraktede arrangementet Kvinnemiddagen som nylig har blitt oppgradert til Kvinnekonferansen. Dette arrangementet består ikke lenger bare av en gallamiddag på Kristiansands festning, men skal være en konferanse bestående av blant annet workshop, foredrag, kreativ utfoldelse og personlig utvikling i tillegg til en storslott gallamiddag med god mat og drikke.

Start UiA arrangerer også Verdiskap, dette er et faglig arrangement eksklusivt for alle mastergradsstudenter ved Universitetet i Agder. Her samles studenter fra ulike fakulteter til et tverrfaglig samarbeid. Studentene sin oppgave er å løse virkelighetsbaserte caseoppgaver sammen i team.

Bilde Start UiA

For medlemskap og mer informasjon – leder@startuia.no

Besøk oss gjerne på: www.startuia.no

We in Start UiA work to promote innovation and entrepreneurship at The University. Start UiAs goal is to inspire, motivate and unite students that want to learn more about starting a business, or start something on their own. This may be own businesses or other projects within the game.

No comments