Dette er STA-styret 2018/19: f.v 

Olea M. Norset: Læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Studerer samfunnsplanlegging og kommunikasjon ved UiA.
Pernille Rist-Christensen: Nestleder. Studerer lektorutdanning ved UiA.
Benedicte Nordlie: Leder. Fullført master i statsvitenskap og ledelse ved UiA
Andreas Gravdahl: Fagpolitisk ansvarlig. Studerer master i statsvitenskap og ledelse ved UiA.
Emilie Hesselberg: Kommunikasjonsansvarlig. Studerer samfunnskommunikasjon ved UiA. 

Sammen skal vi representere alle studentene ved Universitetet i Agder og jobbe for deres faglige, økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. Vi håper du tar kontakt dersom det er noe vi kan hjelpe deg med. 

 

 
Vil du vite mer om STA? Se filmen her: