Styret 2017/2018

member image

Kai Steffen Østensen

Leder/President

Hovedansvar: Daglig leder, pressekontakt og representasjon.

Arbeid: 38 14 21 75 | Mobil: 454 14 793

member image

Kristian Bjelbøle Bakken

Nestleder/Vice President

Hovedansvar: Leders stedfortreder, internasjonalt og informasjon.

Arbeid: 38 14 21 77 | Mobil: 913 22 559

member image

Aina Aarsheim

Tillitsvalgtansvarlig/Officer of Class Representatives

Hovedansvar: Klassetillitsvalgte, ORG-123, Kvalitetsystemet og tillitsvalgt- kurs og samlinger

Mobil: 452 07 292

member image

Birgitte Kalvatn

Velferdspolitisk ansvarlig/Officer of Welfare Policies

Hovedansvar: Velferdspolitikk og kontakt med studentaktivitetene.

Mobil: 938 54 137

member image

Benedicte Nordlie

Fagpolitisk ansvarlig/Officer of Academic Affairs

Hovedansvar: Fag- og forskningspolitikk og studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg.

Mobil: 951 09 286

member image

Irene Bredal

Organisasjonskonsulent/Organizational consultant

Hovedansvar: Alt sekretærarbeid, HMS, daglig økonomiansvar og resepsjonsarbeid.

Arbeid: 38 14 20 10

member image

Kai Steffen Østensen

Leder/President

Hovedansvar: Daglig leder, pressekontakt og representasjon.

Arbeid: 38 14 21 75 | Mobil: 454 14 793

member image

Kristian Bjelbøle Bakken

Nestleder/Vice President

Hovedansvar: Leders stedfortreder, internasjonalt og informasjon.

Arbeid: 38 14 21 77 | Mobil: 913 22 559

member image

Aina Aarsheim

Tillitsvalgtansvarlig/Officer of Class Representatives

Hovedansvar: Klassetillitsvalgte, ORG-123, Kvalitetsystemet og tillitsvalgt- kurs og samlinger

Mobil: 452 07 292

member image

Birgitte Kalvatn

Velferdspolitisk ansvarlig/Officer of Welfare Policies

Hovedansvar: Velferdspolitikk og kontakt med studentaktivitetene.

Mobil: 938 54 137

member image

Benedicte Nordlie

Fagpolitisk ansvarlig/Officer of Academic Affairs

Hovedansvar: Fag- og forskningspolitikk og studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg.

Mobil: 951 09 286

member image

Irene Bredal

Organisasjonskonsulent/Organizational consultant

Hovedansvar: Alt sekretærarbeid, HMS, daglig økonomiansvar og resepsjonsarbeid.

Arbeid: 38 14 20 10