Styret og sekretariatet

STYRET 2015-2016

member image

Silje Wingereid Hammerstad

Leder

Hovedansvar: Daglig leder, uttalelser/høringer/intervju, representasjon.

Mobil: 464 25 295 | Tlf. kontor: 38 14 21 75

member image

Helene Vedal

Nestleder

Hovedansvar: Økonomi, kurs og konferanser, informasjon, leders stedfortreder.

Mobil: 920 699 78

member image

Kai Steffen Østensen

Tillitsvalgtansvarlig

Hovedansvar: Tillitsvalgte og studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg.

Mobil: 454 14 793


member image

Jonas Strisland

Velferdsansvarlig

Hovedansvar: Studentaktiviteter og velferdsrelaterte saker.

Mobil: 975 22 704

member image

Arne Borgersen

Informasjonsansvarlig

Hovedansvar: Informasjon av Studentorganisasjonen.

Mobil: 970 17 948

member image

Jan Erik Buarøy

Internasjonalt ansvarlig

Hovedansvar: Kontakt med internasjonale studenter.

Mobil: 411 41 108

member image

Irene Bredal

Organisasjonssekretær

Hovedansvar: Alt sekretærarbeid, resepsjonsarbeid og STA-bilen.

Tlf.kontor: 38 14 20 10