STA – UiA tar inn for mange studenter

STA – UiA tar inn for mange studenter

UiA

Universitetet i Agder (UiA) oppga i dag hvor mange studenter som per dags dato er tatt opp ved universitetet. Tallene viser at det foreløpig antallet studenter vil overstige 12000.

 

I fjor var det 11879 studenter ved UiA, når man legger sammen tallene fra Grimstad og Kristiansand. For mange studenter føltes kapasiteten på areal som sprengt.

 

– Til tross for at UiA har vedtatt å utvide campusområdene er det likevel for mange studenter å huse før byggene er ferdige, ifølge leder i Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen.

– Det er ingen tvil om at Universitetet i Agder gjør noe riktig når man ser at søkertallet øker. Vi har et attraktivt universitet. Likevel må vi møte realitetene og se at antallet studenter man ønsker velkommen til studiestart er for stort i forhold til reell plass både i forelesningssaler, leseplasser, grupperom og kantine, sier han.

 

Ved UiA er det 645 leseplasser på bibliotek og lesesaler. Regner man på dette, viser det at 5,38 % av studentene har mulighet til å sitte på en leseplass på UiA.

  • Tallene er klare. Vi tar inn for mange i forhold til dagens areal, sier studentleder Kai Steffen Østensen.

For Studentorganisasjonen i Agder er hensynet til areal viktigere enn antallet studenter man tar inn på Universitetet i Agder.

 

  • Vi har vedtatt politikk i STA som klart sier at antallet studenter ikke må gå på bekostning av areal, slik man ser tendenser til i årets opptak. Vi vet at UiA kommer med tiltak som utbygging, utfordringen er likevel at studentene ikke får dette før byggene står ferdig, legger han til.

 

Plassmangel og få muligheter til å drive studier på campus går også utover læringsmiljøet i følge studentleder Kai Steffen Østensen.

 

  • Vi frykter at studiekvaliteten går på bekostning av studenttallet. Det er flere studenter å huse, serve og veilede. Undervisere får mindre tid til oppfølging av hver enkelt student. Det er ingen tvil om at det også vil kunne påvirke læringsmiljøet. Målet vårt er å klart: å være student ved UiA skal også gi deg gode rammer for kvalitet. Jeg tror ikke vi er rustet for dette slik situasjonen ser ut nå, forklarer Østensen.

 

At det er plassmangel på universitetet er ikke enestående for UiA, Dette er en utfordring ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge. For å rette opp i problemet må regjeringen ta ansvar for å gi institusjonene økonomisk forutsigbarhet slik at de ikke er avhengige av å ta inn flere studenter enn de har plass til. Dette er i likhet med Norsk Studentorganisasjon politikk.

 

 

For ytterligere kommentarer kontakt Kai Steffen Østensen på 45414793.

No comments