STA har fått nye e-post adresser!

STA har fått nye e-post adresser!

Den siste tiden har vi hatt store utfordringer knyttet til vår mail-tjeneste. Det har vært dager vi ikke har motatt en eneste mail, og det har vært dager der alt har føltes som spam. For å bøte på dette har vi nå besluttet å gå bort i fra å ha en egen mailserver, og legger oss nå inn i UiA sitt system. Dette vil gjøre det lettere å oppdage feil i mailsystemet, fordi vi vil bruke det samme som alle UiA-ansatte.

Våre nye e-mail adresser er som følger:

sta@uia.no // erstatter sta@stastudent.no

staleder@uia.no // erstatter leder@stastudent.no

stanestleder@uia.no // erstatter nestleder@stastudent.no

stafag@uia.no // erstatter fagpolitisk@stastudent.no

statillit@uia.no // erstatter tillitsvalgt@stastudent.no

stavelferd@uia.no // erstatter velferd@stastudent.no

 

I en overgangsperiode vil det være mulig å nå oss gjennom de gamle adressene også, så fortvil ikke, vi skal prøve å få svart på henvendelser som kommer der også. Likevel håper vi at alle samarbeidspartnere og andre som ønsker å nå oss i fremtiden vil bruke de nye adressene.

 

Med ønsker om en god førjulstid.

 

Hilsen alle oss i STA.

No comments